Wmo

Aantal klanten              (ultimo)

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei.

jun.

Prognose 2017

Begeleiding Pgb

28

28

27

27

29

27

30

aantal voorzieningen

36

36

33

33

34

32

Begeleiding Zin

326

337

347

356

356

369

360

aantal voorzieningen

484

501

512

521

521

534

Hulp bij het huishouden Pgb

85

83

81

73

73

72

80

Hulp bij het huishouden Zin

823

826

824

823

829

826

825

Forfaitair vervoer

17

15

15

16

18

18

15

Vervoerspas Cvv

791

808

813

814

821

833

850

Begeleiding Pgb (persoonsgebonden budget) en Begeleiding Zin (zorg in natura) betreft voorzieningen voor de nieuwe doelgroepen Wmo. Een klant kan meerdere voorzieningen hebben. Dit kunnen vormen van individuele begeleiding zijn, bijvoorbeeld persoonlijke verzorging. Daarnaast kan er voor diezelfde klant ook nog sprake zijn van begeleiding in groepsverband, bijvoorbeeld dagbesteding op een zorgboerderij. Veelal gaat het hier om mensen met beperkte verstandelijke vermogens die dagelijks hulp nodig hebben om structuur aan te brengen. Zij kunnen bijvoorbeeld ook hulp en ondersteuning nodig hebben bij het regelen en beheren van hun financiën.

Aantal verstrekkingen  t/m

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei.

jun.

Prognose 2017

Scootmobielen

10

24

27

37

42

44

100

Rolstoelen

10

15

22

33

40

47

80

Woonvoorziening < € 20.000

12

22

42

58

75

85

150

Woonvoorziening > € 20.000

1

1

1

1

1

1

2

Jeugdzorg

Aantal klanten              (ultimo)

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei.

jun.

Prognose 2017

Jeugdzorg Pgb

17

17

17

20

22

23

20

aantal voorzieningen

23

23

24

26

28

29

Jeugdzorg Zin *

630

660

693

684

684

674

685

aantal voorzieningen

828

864

909

903

904

884

Het gehele onderdeel  Jeugdzorg betreft de nieuwe doelgroep.

* De aantallen klanten en voorzieningen Jeugdzorg zorg in natura zijn over januari, februari en maart 2017 herzien en wijken  af van de aantallen die zijn vermeld in de 1e tussentijdse rapportage. Een aantal aanbieders heeft alsnog trajectgegevens van jeugdigen over deze maanden aangeleverd.
De vormen voorzieningen Jeugdzorg Pgb en Zin zijn vergelijkbaar met de vormen WMO Begeleiding Pgb en Zin, maar dan voor jeugdigen.

Uitkeringen

Aantal klanten BUIG   (ultimo)

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei.

jun.

Prognose 2017

Participatiewet

451

458

462

464

457

452

488

Ioaw

68

71

73

73

70

68

80

Ioaz

2

2

2

2

2

2

2

Bbz startende ondernemers

0

0

0

0

0

0

2

In het eerste kwartaal van 2017 steeg het aantal uitkeringen Participatiewet en IOAW nog vrij snel. Vanaf mei is er sprake van een daling. Het is nog te vroeg om te concluderen dat de tendens van toename in het uitkeringsbestand van de afgelopen jaren, nu is doorbroken. De instroom vanuit de WW en zeker van statushouders zal dit jaar namelijk nog hoog zijn en ook in de afgelopen jaren is er zo nu en dan sprake geweest van een tijdelijke daling van het uitkeringsbestand ten gevolge van seizoensinvloeden.

Aantal aanvragen  t/m

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei.

jun.

Prognose 2017

Participatiewet

26

38

59

74

90

99

200

Ioaw

1

3

4

5

6

10

20

Ioaz

0

0

0

0

0

0

2

Bbz startende ondernemers

0

0

0

0

0

0

2

Het gemiddeld  aantal ontvangen aanvragen in het eerste kwartaal van 2017 is iets lager dan het gemiddeld aantal ontvangen aanvragen in 2016 (ongeveer 17 t.o.v. 18 per maand).  Ook hier is dus sprake van een (mogelijk tijdelijke) daling in het 2e kwartaal (gemiddeld 13 aanvragen per maand).