Speerpunten

RealisatieBudget
4.2 Versterken identiteit
4.2.1 Stimuleren behoud monumentenvolgens planningvolgens planning
4.2.2 Stimuleren betrokkenheid inwoners bij behoud cultureel erfgoedvolgens planningvolgens planning
4.2.3 Versterken landschappelijke structurenvolgens planningvolgens planning
4.3 Verbeteren centrumvoorzieningen
4.3.1 Versterken detailhandelstructuurvolgens planningvolgens planning
4.3.2 Faciliteren basiswinkelvoorzieningenvolgens planningvolgens planning
4.3.3 Aantrekkelijker maken centrumgebiedenvolgens planningvolgens planning
Centrum Huissen: met de vergunningverlening voor de supermarkt in de Langestraat kunnen op korte termijn de bouwwerkzaamheden starten. Voor de Aloysiuslocatie is gekozen voor een stedenbouwkundig model dat uitgaat van ondergronds parkeren.