Speerpunten

RealisatieBudget
6.1 Aanzetten inwoners tot duurzaam gedrag
6.1.1 Stimuleren duurzaam huishoudelijk gedragvolgens planningvolgens planning
6.1.2 De gemeente geeft het goede voorbeeldvolgens planningvolgens planning
6.2 Stimuleren vernieuwende duurzame initiatieven
6.2.1 Stimuleren vernieuwende duurzame initiatievenvolgens planningvolgens planning
6.3 Versterken biodiversiteit
6.3.1 Stimuleren biodiversiteitvolgens planningvolgens planning