Speerpunten

RealisatieBudget
8.1 Regisseren veiligheid voor inwoners
8.1.1 Waarborgen brandweerzorg, ambulancezorg en rampenbestrijdingvolgens planningvolgens planning
8.1.2 Bevorderen veilige woon- en leefomgevingvolgens planningvolgens planning
8.1.3 Beperken overlastvolgens planningvolgens planning
8.2 Communiceren met inwoners
8.2.1 Interactie met inwoners en andere partners over beleidsvorming
8.2.2 Communiceren van besluiten
8.2.3 Samen met wijkplatforms leefbaarheid in de wijk vergroten
8.3 Optimaliseren klantgerichte dienstverlening
8.3.1 Waarborgen kwaliteit van dienstverlening
8.4 Waarborgen goed bestuur
8.4.1 Integer handelen door bestuur en organisatie
8.4.2 Publieke verantwoordingvolgens planningnegatieve afwijking
Kosten onderzoekbureau - € 15.000 nadeel
Tijdens de raadsvergadering van 16 maart 2017 hebben wij, naar aanleiding van het gevoerde interpellatiedebat, toegezegd om te onderzoeken hoe de opdrachtverstrekking aan Royal Hasko-ning DHV inzake de ontsluitingsvarianten Nijmegen - Bemmel en de daaruit voortvloeiende Wob-procedure daadwerkelijk zijn verlopen. Dit feitenonderzoek wordt uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. U bent daarover bij schrijven van 28 maart 2017 geïnformeerd. Als gevolg van dit onderzoek wordt het budget overschreden met € 15.000.
8.4.3 Organiseren verkiezingenvolgens planningvolgens planning
8.4.4 Bestuurlijke samenwerkingvolgens planningvolgens planning