Speerpunten

RealisatieBudget
5.1 Verbeteren aantrekkelijkheid woonomgeving
5.1.1 Aanleg groen en speelruimtesvolgens planningvolgens planning
5.2 Bevorderen diversiteit in aanbod van woningen
5.2.1 Aanwijzen woningbouwlocatiesvolgens planningnegatieve afwijking
Aanpassingen Loostraat Huissen als gevolg van project Loovelden - Budget neutraal
Gevraagd wordt € 30.000 uit de grondexploitatie van Loovelden beschikbaar te stellen voor aanpassingen aan de Loostraat in Huissen. Deze noodzakelijke aanpassingen hebben te maken met de bouw van woningen in Loovelden maar dit deel van de Loostraat valt formeel buiten het project.
5.2.2 Bevorderen en herstructureren woningbouwvolgens planningvolgens planning
5.2.3 Meewerken aan passende particuliere initiatievenvolgens planningvolgens planning
5.2.4 Afspraken maken met woningcorporatiesvolgens planningvolgens planning
5.3 Duurzaam en levensloopbestendig bouwen
5.3.1 Stimuleren duurzaam bouwenvolgens planningvolgens planning
5.3.2 Stimuleren levensloopbestendig bouwenvolgens planningvolgens planning